Auktoriserad Bilskrot

Behov Här Ser

Vi ger en skräddarsydd och personlig service för varje unik fastighet i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Varje fastighet är unik och kräver en lösning som är skräddarsydd för den.
Processen att förvalta en egendom kan vara känslomässigt dränerande och komplex. Vi har ett professionellt team som är redo att hjälpa dig i alla frågor som rör dödsbon.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Bildemontering Skrota

Det finns inget värre än oväntade anklagelser. Vår lokala närvaro gör att vi kan erbjuda en personlig touch som andra inte kan matcha.
Bildemontering Skrota
Åke Lundin

Åke Lundin

Nordjouren är inte bara ett företag; vi är din partner och vän när det kommer till hantering av dödsbo i Göteborg. Flytt och röjning av fastigheter kan vara en av de mest utmanande aspekterna av att förvalta en fastighet i Göteborg.

Sälja Dödsbo

Vi hanterar dem med omsorg. För att diskutera din Göteborgsfastighet med en av våra vänliga, kunniga teammedlemmar vid lämplig tidpunkt, boka en tid.
Måste Man Sälja Huset Vid Dödsfall
Måste Man Sälja Huset Vid Dödsfall
Tack för att du valt Nordjouren som din partner inom fastighetsförvaltning i Göteborg. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg.
Hur Mycket Kostar Det Att Kremeras
Vi behandlar varje egendom med största integritet och konfidentialitet. Vill du ha något speciellt, eller är det bara lite annorlunda? Vi kan anpassa vår tjänst för att passa din unika Göteborgsgård.

Frequently Asked Questions

Ann-Christin Ahl Nilsson svarar: Tyvärr så kan hon inte göra några avdrag för begravningskostnaderna, vare sig i sin egen eller sin avlidne makes deklaration. Dessa kostnader är inte avdragsgilla i deklarationen. Däremot bör de ha tagits upp som en skuld i den bouppteckning som upprättades efter den avlidne maken. 28 Feb 2010

När betalas arv ut? Det finns ingen tidsgräns att göra arvskifte och betala ut arv. Det är dock en stark rekommendation att genomföra arvskifte och avsluta dödsboet så snart det är möjligt. Varje år fram till det avslutas måste dödsboet deklarera.

Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.