Brännö

Måste Man Betala Hyra Vid Dödsfall

Våra experter guidar dig genom varje steg i processen. Våra experter guidar dig genom processen steg för steg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Behöver du snabb hjälp med ditt Göteborgsgods? Nordjouren levererar snabba och pålitliga tjänster när du behöver dem som mest. Vi tar hand om all packning och transport så att du kan koncentrera dig på dina prioriteringar.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Flyttfirma

Nordjouren uppskattar ditt samarbete i Göteborg för fastighetsförvaltning. Nordjouren har noggrant arbetat fram sina processer för att säkerställa att allt sköts enligt högsta möjliga standard inom fastigheter i Göteborg.
Flyttfirma
städning dödsbo göteborg

städning dödsbo göteborg

Vi ser till att du är trygg och säker under hela processen med vår expertis och omsorg. Detta gör oss till ett självklart val.

Advokat Dödsbo Göteborg

Vi värdesätter transparens och tar inga dolda avgifter för fastighetsservice i Göteborg. För oss på Nordjouren är din säkerhet viktigast.
Faktura
Faktura
Alla aspekter av vår relation med din Göteborgsfastighet bedrivs i strikt konfidentialitet. Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk support till försäljning av fastighet.
Det
Vårt moderna tillvägagångssätt sparar både tid och pengar. Vår enda kontaktpunkt är din från början till slut.

Frequently Asked Questions

För att arv ska betalas ut behöver du en arvskifteshandling Om det endast är du som är dödsbodelägare behöver du inte göra något arvskifte. Tillgångarna övergår då direkt till dig när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Vid ett enmansdödsbo räcker det alltså med att bara göra en bouppteckning.

Vi kan hämta möbler samt flyttkartonger med glas/porslin, husgeråd, böcker, el-artiklar, leksaker och tavlor som packats för att klara av frakt (se nedan våra rekommendationer för packning och sortering). Vi kan även hämta större mängder kläder och textil och tar även emot dödsbon.

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas