Nordjourense

Issuu

Nordjouren erbjuder de bästa fastighetstjänsterna i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Med vår professionella vägledning och support är du aldrig ensam på din resa.
Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande tid och göra processen så smidig och bekymmersfri som möjligt. För oss är varje fastighet i Göteborg unikt och vi hanterar det med omsorg och respekt.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Hur Mycket Kostar Det Att Göra En Bouppteckning

Väljer du att arbeta hos oss i Göteborg på din fastighet kan du räkna med öppna och ärliga kommunikationer från början. Vi är flexibla och vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa din unika Göteborgsfastighet.
Hur Mycket Kostar Det Att Göra En Bouppteckning
Städning Dödsbo Göteborg

Städning Dödsbo Göteborg

Med våra innovativa metoder och effektiva arbetsflöden gör vi processen att förvalta ett dödsbo i Göteborg smidigare än någonsin. Din tillfredsställelse är huvudmålet.

Vem Har Rätt Att Gå In I Ett Dödsbo

Vår högsta prioritet är din tillfredsställelse. Att förvalta ett familjegods kan vara en känslomässig och komplicerad process.
Köp Av Dödsbo Göteborg
Köp Av Dödsbo Göteborg
Vi vet att dödsbo i Göteborg kan vara en tidskänslig fråga. Vi gör allt vi kan för att fastighetsförvaltningen i Göteborg ska ske på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Arvskifte
Vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig med din fastighet i Göteborg. Vi kan hantera alla aspekter av din Göteborgsfastighet.

Frequently Asked Questions

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Innan arvingarna kan fördela arvet efter den avlidne måste det först ske en värdering av dödsboet genom en bouppteckning. För att något inte ska räknas som bedrägeri eller förskingring bör ingen av arvingarna ta saker eller sälja egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Tillgångar. I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.