Karl Johansgatan

Hur Mycket Ska Ett Särkullbarn Ärva

För att säkerställa att vi förvaltar fastigheter till högsta möjliga standard har vi utvecklat våra processer. Vi säkerställer fullständig sekretess med alla aspekter av ditt arbete i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi har skräddarsydda lösningar för varje fastighet, oavsett hur stor eller komplex den är. Vår utmärkta kundsupport garanterar att du alltid kan nå oss med din dödsbo i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Flyttstädning

Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Vi guidar dig genom varje steg, från värdering till försäljning, till juridisk rådgivning och borttagning.
Flyttstädning
Hur Får Man Ut Pengar Efter Bouppteckning

Hur Får Man Ut Pengar Efter Bouppteckning

Vi sköter allt från packning till transport så att du kan fokusera din uppmärksamhet på de saker som är viktigast för dig. När du navigerar i komplexiteten i ett dödsbo i Göteborg behöver du en partner du kan lita på.

Dödsfall

Nordjouren sätter högsta prioritet på din säkerhet. Allt du behöver är under ett tak.
Vad Ska Betalas Först Vid Dödsfall
Vad Ska Betalas Först Vid Dödsfall
Genom vårt nätverk av partners erbjuder vi ett brett utbud av olika tjänster relaterade till din fastighet i Göteborg. Vi har den unika erfarenheten och insikten att vara din partner för dödsbo i Göteborg.
Flyttbolag Göteborg
Vår förståelse för processerna och vår erfarenhet säkerställer att allt hanteras på ett empatiskt och professionellt sätt. När det kommer till dödsbon är tiden avgörande.

Frequently Asked Questions

En god man ska spara räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som rör uppdraget till dess klagotiden på tre år gått till ända. Därefter ska dessa handlingar överlämnas till huvudmannen, ev ny god man eller huvudmannens dödsbo.

Dödsboets skulder Du har inget personligt ansvar för den dödas skulder. Om dödsboet inte kan betala så skrivs skulderna ibland av. Dödsboet ska i första hand betala begravningen och bouppteckningen. En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång.

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det också behövas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jämfört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära arvingar. En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enklare bouppteckning tar åtminstone några timmar.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.