Vem Värderar Ett Dödsbo

Får Man Sälja Saker Innan Bouppteckningen Är Klar

Vårt moderna tillvägagångssätt sparar både tid och pengar. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vår enda kontaktpunkt är din från början till slut.
Vi är din enda kontaktpunkt från början till slut. Ingen gillar oväntade överraskningar när det kommer till kostnader.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Hjälper

Vi värdesätter transparens och tar inga dolda avgifter för fastighetsservice i Göteborg. För oss på Nordjouren är din säkerhet viktigast.
Hjälper
Som

Som

Behöver du snabb hjälp med ditt Göteborgsgods? Nordjouren levererar snabba och pålitliga tjänster när du behöver dem som mest. Vi tar hand om all packning och transport så att du kan koncentrera dig på dina prioriteringar.

Får Man Gå In I Ett Dödsbo Innan Bouppteckning

När du väljer att arbeta med oss ​​på din Göteborgsfastighet väljer du en partner du kan lita på under hela processen. Vi ser fram emot att stötta och arbeta med dig under denna viktiga tid i ditt liv.
För
För
Vi kan ge en mer personlig service tack vare vår lokala närvaro. Då kan vi erbjuda den bästa lösningen.
Cleaning
Alla aspekter av vår relation med din Göteborgsfastighet bedrivs i strikt konfidentialitet. Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk support till försäljning av fastighet.

Frequently Asked Questions

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Innan arvingarna kan fördela arvet efter den avlidne måste det först ske en värdering av dödsboet genom en bouppteckning. För att något inte ska räknas som bedrägeri eller förskingring bör ingen av arvingarna ta saker eller sälja egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Tillgångar. I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.