Dödsfall

Vara

Vi förstår att det här är en känslig tid, så vårt mål är att göra allt vi kan för att stödja dig genom den. Din säkerhet är viktig för oss på Nordjouren. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi strävar efter att möta och överträffa dina förväntningar på din Göteborgsfastighet. Vi är medvetna om att kulturella skillnader och nyanser kan påverka förvaltningen av en fastighet i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Städning

Vi är din partner och vi bryr oss om dig när det kommer till att förvalta dödsbo i Göteborg. Vi garanterar det.
Städning
Det Ser

Det Ser

Vi kan hjälpa dig att hitta en lämplig tidpunkt att träffa en av de vänliga, erfarna medlemmarna i vårt team i Göteborg. Fastighetsförvaltning kan vara en känslomässigt och mentalt krävande process.

Röjning

Du kommer att känna dig som en del av familjen. Vårt stöd och professionella vägledning säkerställer att du inte lämnas ensam på din resa.
Kan Man Göra Någon Helt Arvlös
Kan Man Göra Någon Helt Arvlös
Från det ögonblick du kontaktar oss om ditt Göteborgsgods kan du förvänta dig en öppen och direkt kommunikation. För att navigera i komplexiteten i ett Göteborgsgods behöver du en pålitlig partner.
Kunskap
Vår förståelse och erfarenhet av hela processen säkerställer att allt hanteras med professionalism och empati. Erfarenhet och kunskap är nycklarna för att säkerställa att du får den bästa servicen.

Frequently Asked Questions

Nja, innan du väljer att sälja bilen till en bilhandlare eller på egen hand måste du se till att bouppteckningen är genomförd. Bouppteckningen är nämligen till för att dokumentera den avlidnes alla tillgångar och skulder precis som de var vid dödsfallet.

Lawline svarar Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. 15 May 2016

Från och med det fjärde året efter dödsfallsåret betalar dödsboet statlig inkomstskatt med 20 procent på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga även på inkomst som understiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Bostad som finns i döds-boet räknas som näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Bouppteckningens innehåll En bouppteckning ska innehålla uppgifter om bl. a. den avlidna, arvingar och eventuella testamentstagare, samt om tillgångar och skulder. Av bouppteckningen ska det framgå vem som är bouppgivare och vilka som har varit förrättningsmän.

Arvingarna ärver inte skulderna, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas. När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder, finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras.