Göteborg Dödsbo Tjänster Ab

Vg Dödsbo

Du kan förvänta dig att ha en öppen och ärlig kommunikation med oss ​​under hela arbetet med din Göteborgsfastighet. Vi ser till att arbeta tillsammans med dig och stötta dig genom denna viktiga fas i ditt liv. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vårt omfattande paket av tjänster täcker alla aspekter av förvaltningen av ditt Göteborgsgods. När du är redo att starta processen finns vårt team här för att hjälpa dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Våra

Vårt primära mål är din tillfredsställelse. Detta gör vårt företag till det självklara alternativet.
Våra
Faktura

Faktura

Varje fastighet är annorlunda och unik för oss. Från juridisk hjälp till att sälja och ta bort fastighet, vår tjänst i Göteborg har allt.

Det

Våra kunder delar gärna med sig av sina erfarenheter om våra tjänster. Eftersom vi förstår och känner empati för din situation blir vi mer än bara ett företag.
Måste Man Betala Hyra Vid Dödsfall
Måste Man Betala Hyra Vid Dödsfall
Teamet på Nordjouren består av trevlig och tillmötesgående personal som bryr sig om dina behov vad gäller dödsbo i Göteborg. Vi strävar efter perfektion i varje aspekt av vårt arbete.
städning dödsbo göteborg
Förtroende är avgörande när man navigerar i komplexiteten som följer med att äga en fastighet i Göteborg. Varje fastighet har sina egna unika egenskaper, vilket kräver en skräddarsydd lösning.

Frequently Asked Questions

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.

Vem ska betala en bouppteckning? Det är i första hand dödsboet som ska betala för bouppteckningen och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Som arvinge blir man inte ansvarig för den avlidnes skulder, utan de skulder som inte kan betalas ur dödsboet avskrivs.

Vid värdering av lös egendom (lösöre) följer man alltid marknadsvärdet. Det innebär att priset på egendomen konverteras till värdet som det var på marknaden vid dödsfallet. Värdet ger sedan en enkel indikation på vad bohaget eventuellt kan säljas för på marknaden. Marknadsvärdet är ett direkt försäljningsvärde.

Värdera bostad i dödsbo Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.