Skänka Dödsbo Göteborg

Blankett

Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande och stressiga tid. Våra tjänster i Göteborg omfattar allt från juridiskt bistånd, till flytt och försäljning av egendom. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Från värdering, till försäljning, till juridisk rådgivning, till borttagning, vårt team är här för att hjälpa dig i varje steg. Vi erbjuder en konsultation för varje fastighet för att hjälpa dig att förstå det i detalj.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Göteborg Dödsbo Tjänster Ab

Du kan boka en tid med vårt erfarna och trevliga team för att diskutera din fastighet i Göteborg. Vårt mål är att uppnå perfektion i allt vi gör.
Göteborg Dödsbo Tjänster Ab
Åke Lundin

Åke Lundin

Vår erfarenhet och förståelse för processen garanterar att allt hanteras på ett professionellt och empatiskt sätt. Vår kvalitet är inte bara ett löfte; det är en garanti.

Måste Man Sälja Huset Vid Dödsfall

Vi garanterar att dina värdefulla ägodelar kommer att säljas till bästa möjliga pris med vår expertis. Vi förstår de nyanser och kulturella skillnader som kan påverka hanteringen av en Göteborgsfastighet.
Hur Mycket Kostar Det Att Kremeras
Hur Mycket Kostar Det Att Kremeras
Vi hanterar alla dödsbo med största diskretion och omsorg. Vårt moderna tillvägagångssätt är både kostnadseffektivt och tidsbesparande.
Sälja Dödsbo
Det finns inga dolda avgifter i våra Göteborgs Mäklare. Flytt och röjning av egendom kan vara en av de mest krävande aspekterna av att förvalta ett dödsbo i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Vems ansvar är det att städa lägenheten? – Det är ditt. Dödsboet har samma skyldigheter att vårda lägenheten som en hyresgäst. Finns det pengar över när begravningen är betald kan du betala din pappas räkningar, hyra och städning.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.