Majorna

Hand

Du har kommit till rätt plats om du vill ha hjälp med att sälja fastigheter i en fastighet nära Göteborg. Vi kommer att kommunicera med dig på ett öppet, ärligt och transparent sätt genom hela ditt projekt. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Från värdering, till försäljning, till juridisk rådgivning, till borttagning, vårt team är här för att hjälpa dig i varje steg. Vi erbjuder en konsultation för varje fastighet för att hjälpa dig att förstå det i detalj.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Måste Man Ange Lösöre I Bouppteckning

Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande och stressiga tid. Våra tjänster i Göteborg omfattar allt från juridiskt bistånd, till flytt och försäljning av egendom.
Måste Man Ange Lösöre I Bouppteckning
Nordjourense

Nordjourense

Du kan boka en tid med vårt erfarna och trevliga team för att diskutera din fastighet i Göteborg. Vårt mål är att uppnå perfektion i allt vi gör.

Uffes Bilskrot

Vi hanterar alla dödsbo med största diskretion och omsorg. Vårt moderna tillvägagångssätt är både kostnadseffektivt och tidsbesparande.
Pengar
Pengar
Vi är mer än ett företag; vi är din partner. Vi erbjuder Göteborgs fastighetstjänster genom att lyssna på kundernas förväntningar och behov.
Har
Din tillfredsställelse är huvudmålet för vårt företag. Vårt engagerade och professionella team är redo att hjälpa dig med allt som har med dödsbon att göra.

Frequently Asked Questions

Under uppsägningstiden är dödsboet skyldig att betala hyra precis som vanligt. Efterlevande make/partner/sambo har rätt att överta hyresrätten. Om det uppstår kostnader i samband med dödsfallet, exempelvis kostnader för sanering av hyresrätten, ska dödsboet stå för dessa kostnader.

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Vems ansvar är det att städa lägenheten? – Det är ditt. Dödsboet har samma skyldigheter att vårda lägenheten som en hyresgäst. Finns det pengar över när begravningen är betald kan du betala din pappas räkningar, hyra och städning.