Issuu

Ale

Vi är en pålitlig partner att ha på din sida under hela dödsboprocessen i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Genom att lyssna på våra kunders behov och förväntningar erbjuder vi fastighetstjänster i Göteborg som inte bara uppfyller, utan överträffar förväntningarna.
Nordjouren erbjuder en partner med hjärta. Vi är din lokala fastighetspartner i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Bästa Sätt

De gör sitt bästa för att förvaltningen av ett dödsbo sker i Göteborg på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Du behöver någon som du kan lita på som hjälper dig att navigera i den komplexa värld av gods i Göteborg.
Bästa Sätt
Kungsbacka

Kungsbacka

Våra Göteborgs fastighetstjänster är transparenta och det finns inga dolda kostnader. Vårt engagemang och engagemang för våra kunder placerar oss i en egen kategori.

Det Till

Nordjourens erfarenhet av dödsbo är omfattande. Vi tillhandahåller ett all inclusive-servicepaket för din Göteborgsfastighet.
Dödsbo Köpes Göteborg
Dödsbo Köpes Göteborg
Du kan vara säker på att vi kommer att hantera din dödsbo med högsta omsorg och sekretess. Varje fastighet är olika, vilket innebär att det kräver en skräddarsydd lösning.
Södertälje
Våra processer har utformats noggrant för att säkerställa högsta förvaltningsstandard inom Göteborgs gods. Behöver du snabb hjälp med ditt dödsbo i Göteborg? Nordjouren erbjuder snabb och pålitlig service när du behöver det som mest.

Frequently Asked Questions

Under förutsättning att man som dödsbodelägare är bouppgivare måste man alltså skriva under bouppteckningen. Annars behöver man inte göra det. Observera även att kopian av den undertecknade bouppteckningen ska skrivas under ""av någon"".

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

När görs utbetalningen av arvskiftet? När alla arvtagare godkänt och undertecknat arvskiftet kan arvet betalas ut. Arvskifteshandlingen tas med till den bank där den dödsboet har sina pengar. Banken behöver den för att se vilka som har rätt att få pengar för att kunna betala ut pengarna.

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid. De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.