Dödsbo Tömning Göteborg

Ska Anhörig Flytta

Varje egendom hanteras med integritet och konfidentialitet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Med vår utmärkta kundsupport kommer du alltid att kunna nå oss angående din Göteborgsfastighet.
Vi ser fram emot att hjälpa dig under denna svåra tid och göra det så enkelt och stressfritt som vi kan. Vi är engagerade i perfektion.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Hur Länge Ska Man Spara Gamla Räkningar

Vi kan hjälpa dig att sälja fastigheter inom ett Göteborgsgods. Ingen gillar att bli överraskad av oväntade kostnader.
Hur Länge Ska Man Spara Gamla Räkningar
Hur Lång Tid Tar Det Innan Man Får Pengar Från Dödsbo

Hur Lång Tid Tar Det Innan Man Får Pengar Från Dödsbo

Därför erbjuder vi personliga konsultationer för att lära känna din fastighet i Göteborg. Din integritet är viktig för oss.

Dödsfallsintyg

Vi inser att kulturella nyanser, och även olikheter, kan påverka hanteringen av en Göteborgsgård. Nordjouren, ett Göteborgsbaserat fastighetsförvaltningsbolag, har många års erfarenhet.
Städning Dödsbo Göteborg
Städning Dödsbo Göteborg
Varje projekt börjar med en detaljerad utvärdering av fastigheten du äger i Göteborg. Vi tackar dig för att du valt Nordjouren som din partner inom Göteborgs fastighetsförvaltning.
Måste Dödsboet Betala Skulder
Nordjouren tar hand om miljön. Eftersom vårt team guidar dig varje steg på vägen kan du vara säker på att din egendom hanteras med omsorg och respekt.

Frequently Asked Questions

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Boutredningsmannen har bl. a. i uppdrag att ta hand om och reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor.

När bouppteckningen och den eventuella bodelningen är klar, så ska den dödas bank flytta över pengar till den eller de som ska ärva. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. När du kontaktar banken behöver du ha arvskifteshandlingen som visar vem som ska ha pengar. 30 Sept 2022

Den avlidna personens arvingar har rätt till 50% av all egendom. Med äktenskapsförord delas er egendom enligt vad ni har bestämt i förordet. Den avlidnes arvingar har rätt till all egendom som är den avlidnes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet och hälften av makarnas giftorättsgods.

Fastighetens värde Normalt används marknadsvärdet vid arvskifte. Att använda taxeringsvärde går bra om alla dödsbodelägare är överens om det. Normalt ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Nedan uträkning är något förenklat, behöver ni mer information hänvisar jag till Skatteverket.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.