Värdering Dödsbo Göteborg

Cleaning

Vårt mål är att hjälpa dig att ta dig igenom denna svåra tid. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Kontakta oss idag för att diskutera din dödsbo i Göteborg.
Vårt team av professionella är tillgängliga för att hjälpa till med alla fastighetsrelaterade frågor. Frågor? Är du oroad? Vi finns här för dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Offert

Med vår erfarenhet och expertis säkerställer vi att du får bästa möjliga pris för dina värdefulla ägodelar. Vår tjänst omfattar allt i Göteborg, från juridisk rådgivning till försäljning eller borttagning av din fastighet.
Offert
Som

Som

Din tillfredsställelse är vårt främsta mål. Vårt främsta mål är att se till att du är nöjd.

Får Man Sälja Saker Innan Bouppteckningen Är Klar

I allt vi gör tror vi på ärlighet och transparens. Detta gör att vi till fullo kan förstå dina krav och önskemål så att vi kan ge dig bästa möjliga service.
Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör
Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör
Nordjouren bryr sig om dig. Moderna metoder sparar både pengar och tid.
Får Man Gå In I Ett Dödsbo Innan Bouppteckning
Vi finns där för att guida dig från värdering till försäljning och juridisk rådgivning till flytt. Behöver du hjälp direkt med din Göteborgsfastighet? Nordjouren finns där för att hjälpa dig när du vill.

Frequently Asked Questions

Dödsboets skulder Du har inget personligt ansvar för den dödas skulder. Om dödsboet inte kan betala så skrivs skulderna ibland av. Dödsboet ska i första hand betala begravningen och bouppteckningen. En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång.

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det också behövas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jämfört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära arvingar. En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enklare bouppteckning tar åtminstone några timmar.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.