Kungsbacka

Inte

Vad tycker våra nöjda kunder om våra fastighetstjänster? För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vårt engagemang för kundnöjdhet och kvalitet bygger varaktiga relationer. Vårt erfarna team är redo att hjälpa till med dina specifika behov.
Detta beaktas alltid i vårt arbete. Vi inser att den här tiden är känslig och kommer att göra vårt bästa för att stödja dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Hur Länge Kan Det Vara Ett Dödsbo

Alla dina behov under ett tak. Vi garanterar dig bästa möjliga service tack vare vår kunskap och erfarenhet.
Hur Länge Kan Det Vara Ett Dödsbo
Dödskällan

Dödskällan

Fastighetsförvaltningen i Göteborg kan vara utmanande, speciellt när det kommer till att röja och flytta fastigheter. Vi är medvetna om att detta kan vara en svår tid för dig, och vårt mål är att göra allt för att hjälpa.

Tar

Du kommer att känna dig trygg med vår omsorg och expertis genom hela processen. Du kan alltid nå oss om du har frågor eller behöver hjälp.
Kullaviks Hamn
Kullaviks Hamn
Vi kontrollerar att alla dokument följer lagen och är korrekta. Vi förstår att varje fastighet är olika, därför ger vi en personlig konsultation för att bättre förstå din Göteborgsfastighet.
Vilka Tillgångar Och Skulder Ska Inte Ingå I Bouppteckning
Vi tar hand om allt, från packning till transport, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig. Vi garanterar att din information förvaras säkert och säkert.

Frequently Asked Questions

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, behöver du inte personligen betala skulderna. Du ärver alltså aldrig skulder. Skulden ska betalas med tillgångarna i dödsboet.

När alla tillgångar har skiftats mellan arvingarna upphör dödsboet. Det finns ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste ske, det avgör dödsbodelägarna.

Det finns inget närvarokrav på mötet. Det är endast bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen som måste närvara på förrättningsmötet. Den andra förrättningsmannen kan kontrollera bouppteckningen i efterhand.

Den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagandet frivilligt.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.