Göteborgsbranden

Vem Betalar Vinstskatt Vid Dödsbo

Vi strävar efter perfektion i allt vi gör. Varje egendom är unik. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vår högsta prioritet är din tillfredsställelse. Att förvalta ett familjegods kan vara en känslomässig och komplicerad process.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Alla Dagar

Vårt effektiva arbetsflöde och snabba svar säkerställer att din egendom hanteras effektivt utan att kompromissa med kvaliteten. Du har kommit till ett bra ställe om du behöver hjälp med att sälja en fastighet i ett dödsbo.
Alla Dagar
Får

Får

Väljer du att arbeta hos oss i Göteborg på din fastighet kan du räkna med öppna och ärliga kommunikationer från början. Vi är flexibla och vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa din unika Göteborgsfastighet.

Till

Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande tid och göra processen så smidig och bekymmersfri som möjligt. För oss är varje fastighet i Göteborg unikt och vi hanterar det med omsorg och respekt.
Vem Ska Betala Hyran Vid Dödsfall
Vem Ska Betala Hyran Vid Dödsfall
Frågor? Är du oroad? Vi är här för att hjälpa. Om du är redo att komma igång kan vi hjälpa dig.
Dödsboanmälan Göteborg
Vi är mer än ett företag. Nordjouren har flera års erfarenhet av att hantera dödsbo i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Innan arvingarna kan fördela arvet efter den avlidne måste det först ske en värdering av dödsboet genom en bouppteckning. För att något inte ska räknas som bedrägeri eller förskingring bör ingen av arvingarna ta saker eller sälja egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.