Sälja Dödsbo

Tjänster

Vi återvinner och skänker så mycket som möjligt för att minimera avfallet. Med vårt partnernätverk kan vi förse dig med ett antal tjänster relaterade till din Göteborgsfastighet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Du väljer att vi ska förvalta din dödsbo i Göteborg eftersom vi kommer att finnas vid din sida genom hela processen. Vi vet att det här är en känslomässig tid och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Ekonomiskt Bistånd

Vi vet att de kulturella nyanserna i Göteborg kan ha en betydande inverkan på hur en fastighet sköts. Vårt vänliga och erfarna team ordnar gärna ett möte vid en tidpunkt som passar dig.
Ekonomiskt Bistånd
Måste Alla Arvtagare Vara Med På Bouppteckning

Måste Alla Arvtagare Vara Med På Bouppteckning

Varje egendom vi hanterar behandlas med konfidentialitet och integritet. Är du redo för nästa steg? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation om ditt Göteborgsgods.

Flyttstäd Göteborg

Är du redo att börja? Kontakta oss idag för att diskutera din dödsbo i Göteborg. Vi bygger långvariga relationer genom att fokusera på kvalitet och kundnöjdhet.
tömning av dödsbo göteborg
tömning av dödsbo göteborg
Vi förstår din situation och är lyhörda för den. För oss är inget jobb för litet.
Göteborg Momsregnr/vat
Det kan vara en utmanande uppgift att förvalta ett dödsbo i Göteborg. Vår erfarenhet och expertis säkerställer att du får bästa möjliga pris för dina värdefulla ägodelar.

Frequently Asked Questions

Det är dödsboet som ska betala för begravning. Kontakta kommunen om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det går att få ersättning från kommunen efter att begravningen är betalad.

Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter.

Utan en bouppteckning kan boets ställning förbli obekant och pengarna bli liggande kvar på banken.

Ja, du ska deklarera arvet. Deklarationsskyldigheten gäller också arv som underskrider 20 000 euro.

Under uppsägningstiden är dödsboet skyldig att betala hyra precis som vanligt. Efterlevande make/partner/sambo har rätt att överta hyresrätten. Om det uppstår kostnader i samband med dödsfallet, exempelvis kostnader för sanering av hyresrätten, ska dödsboet stå för dessa kostnader.