Medborgarskap

Kontant

Genom vårt nätverk av partners erbjuder vi ett brett utbud av olika tjänster relaterade till din fastighet i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vi har den unika erfarenheten och insikten att vara din partner för dödsbo i Göteborg.
Vi erbjuder ett komplett servicepaket för att hantera alla aspekter av ditt dödsbo i Göteborg. Från början till slut är vi din enda kontaktpunkt.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

tömning dödsbo göteborg

Vi är angelägna om att skydda din integritet. Boka en tid som passar dig för att diskutera din dödsbo i Göteborg med en av våra trevliga och erfarna teammedlemmar.
tömning dödsbo göteborg
Dödsbo Röjning

Dödsbo Röjning

Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Vi guidar dig genom varje steg, från värdering till försäljning, till juridisk rådgivning och borttagning.

Kan Man Låta Barn Ärva Olika Mycket

Vi har skräddarsydda lösningar för varje fastighet, oavsett hur stor eller komplex den är. Vår utmärkta kundsupport garanterar att du alltid kan nå oss med din dödsbo i Göteborg.
Dödsbo Göteborg Köpes
Dödsbo Göteborg Köpes
Vår förståelse för processerna och vår erfarenhet säkerställer att allt hanteras på ett empatiskt och professionellt sätt. När det kommer till dödsbon är tiden avgörande.
När Ska Arvet Betalas Ut
Du behöver något unikt eller speciellt. Med vårt team av proffs som vägleder dig i varje steg, kan vi försäkra dig om att din egendom kommer att behandlas med respekt och omsorg.

Frequently Asked Questions

Under förutsättning att man som dödsbodelägare är bouppgivare måste man alltså skriva under bouppteckningen. Annars behöver man inte göra det. Observera även att kopian av den undertecknade bouppteckningen ska skrivas under ""av någon"".

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

När görs utbetalningen av arvskiftet? När alla arvtagare godkänt och undertecknat arvskiftet kan arvet betalas ut. Arvskifteshandlingen tas med till den bank där den dödsboet har sina pengar. Banken behöver den för att se vilka som har rätt att få pengar för att kunna betala ut pengarna.

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid. De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.